Ansök om skollovsplats för fritidshem

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Elevens uppgifter
  • 2. Datum för skollovsplats
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst är till för föräldrar som behöver en skollovsplats på fritidshem för sitt barn. Skollovsplatsen är avsedd för barn som behöver omsorg bara under lov- och studiedagar. För att använda skollovsplatsen betalas tre månadsavgifter per år. Avgiften fördelas och debiteras över tolv månader per år. Beräkningen av avgiften görs på samma sätt som för en ordinarie fritidshemsplats.

 

Du hittar mer information på vår webbplats Fritidshem - Värnamo kommun (varnamo.se)

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned