Ansök om bygglov, marklov och rivningslov

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Område
  • 2. Fastighet
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Vilka handlingar som krävs för din ansökan

Innan du påbörjar e-tjänsten ska du ta fram de handlingar som krävs för ditt projekt. Är du osäker på vad du behöver bifoga för handlingar med din ansökan finner du information om detta på vår bygglovswebb. På vår bygglovswebb finns ett sökfält och en lista med olika byggnadsåtgärder. Ska du bygga ett garage så klickar du in på ”garage” för att se vilka handlingar som krävs för att ansöka om bygglov för detta.

 

Fler åtgärder i samma ansökan

Ska du ansöka om flera åtgärder i samma ansökan - om du vill ansöka om nybyggnad av garage samtidigt som du ansöker om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten så har du möjlighet att kryssa i flera åtgärder i en ansökan. Tänk på att du ska ha ritningar framme för samtliga åtgärder vid din ansökan.

 
Situationsplan

De flesta åtgärder kräver att man skicka in en situationsplan. Inom detaljplanerat område ska du i de allra flesta fall använda dig av en projekteringskarta vid mindre åtgärder och en nybyggnadskarta vid nybyggnationer – kartunderlag för din situationsplan kan du beställa via vår e-tjänst: Beställ kartor, mätuppdrag.

 

Vill du inte använda dig av e-tjänsten finns Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov som blankett.

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick