Beställ kartor, mätuppdrag

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Fastighetsuppgifter
  • 2. Beställningsuppgifter
  • 3. Beställaruppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst riktar sig till dig som vill beställa kartunderlag eller mätuppdrag. Du hittar mer information på vår webbplats på sidorna Kartor, Mätning och Husutstakning och lägeskontroll.

 

Kostnader kan tillkomma beroende på vilken typ av beställning det gäller. Information om kostnader finns i e-tjänsten. Eventuell kostnad faktureras till angiven faktura adress.

 

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi svarar på dina frågor och hjälper dig gärna med att göra din beställning. Besök oss i Stadshuset eller ring 0370-37 70 00.

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned