Beställning kartor, mätuppdrag

  • 1. Beställning
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Här beställer du det kartunderlag du behöver för att ansöka om bygglov eller när du ska göra en

anmälan. Hör med din bygglovshandläggare om du är osäker på vilken karta du behöver.

 

Du hittar mer information om beställning av kartor på sidan Kartunderlag

 

I tjänsten kan du även beställa husutstakning om du ska bygga nytt eller bygga om. Du kan också

beställa lägeskontroll eller andra mätningstjänster.

 

Mer information om mätuppdrag hittar du på sidorna Mätning och Husutstakning och lägeskontroll.

 

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi svarar på dina frågor och hjälper dig gärna med att göra din beställning. Besök oss i Stadshuset eller ring 0370-37 70 00.

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information