Ansökan om val av skola inför förskoleklass 2019

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Vårdnadshavare 2
  3. 3. Önskad skola
  4. 4. Försäkran
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Här ansöker du om i vilken skola du vill att ditt barn ska börja förskoleklass. Du hittar mer information på sidan Val av skola, anvisad plats.

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

 

 

Vem kan använda e-tjänsten?

Du måste ha bank-id för att kunna använda e-tjänsten. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna ha bank-id. Vårdnadshavare två måste dessutom ha en e-postadress. Dit skickas ett meddelande med information om hur vårdnadshavare två ska göra för att signera ansökan.  

 

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du i stället fylla i ansökan på en blankett:

Blankett för ansökan om val av skola inför förskoleklass.