Ansök om barnomsorg under obekväm arbetstid

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Samtycke E-tjänst
  • 2. Elevens uppgifter
  • 3. Övriga personer
  • 4. Omsorgsbehov e-tjänst
  • 5. Arbetsgivarintyg, schema och F-skattsedel
  • 6. Signering
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Barnomsorg på obekväm arbetstid är för de familjer som är i behov av omsorg på obekväm arbetstid (Nattis).

Tillsammans med ansökan måste ett arbetsgivarintyg och schema bifogas. En plats beviljas för ett år i taget, förutom om du som vårdnadshavare har timanställning.

 

Om du har timanställning, beviljas en plats för högst sex månader och sedan måste en ny ansökan lämnas in, alltså måste ansökan göras två gånger per år.

För vårdnadshavare med tillsvidareanställning beviljas en plats för ett år i taget.

 

Enligt reglerna för omsorgsbehov är det ingen skillnad om två vårdnadshavare bor tillsammans eller om den ena vårdnadshavaren är gift eller sambo med någon som inte är förälder till barnet. Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas gemensamt kunna lösa barnets behov av tillsyn på obekväm arbetstid (Föräldrabalken Kap 6 §1, §2).

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned