Arbetsgivarintyg

  1. 1. Intyg
  2. 2. Personuppgifter
  3. 3. Anställning/Period
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Värnamo kommun beställa arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.

Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Handläggningstiden är upp till 14 dagar.

 

Arbetsgivarintyg  och tjänstgöringsintyg kan enbart beställas på redan arbetad tid.