Beställ betygskopia

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Betyg
  • 2. Personuppgifter
  • 3. Skicka in

Via denna e-tjänst kan du beställa en betygskopia från din skolgång inom Värnamo kommun. Det gäller kopia av betyg från grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen (Komvux). Behöver du betyg från olika skolor så får du göra en ansökan per betyg.

Du får en kopia av betyget eller ett utdrag ur en betygskatalog där vi garanterar att den överensstämmer med originalet.

För att du ska få rätt betyg behöver vi en del personuppgifter från dig, se formuläret som följer.

 

Kontakta Kontaktcenter 0370-377000 för mer information och vägledning.

 

 

Information om behandling av personuppgifter
Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. 

Du hittar mer information på www.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information