Anmälan till tomtkö

  • 1. Personuppgifter
  • 2. Samtycke
  • 3. Välj område
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in och betala

Denna e-tjänst har 5 steg

Här anmäler du att du vill ha en plats i Värnamo kommun tomtkö.

 

Du måste ha betalkort för att kunna använda e-tjänsten.

 

Avgift för tomtkö

För att få en plats i tomtkön måste du betala en avgift på 500 kronor.
Betalningen görs via kortbetalning direkt i anmälan.

 

Du kan inte få någon återbetalning av tomtköavgiften.

 

Nya tomtköregler gäller från och med 1 januari 2018.
 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

 

Information

Betalning

Denna e-tjänst kräver betalning

Totalt att betala:

500