Ansökan om tillstånd till mobil anläggning/marknad

  1. 1. Personuppgifter
  2. 2. Livsmedelshantering
  3. 3. Baslokal
  4. 4. Info/underskrift
  5. 5. Förhandsgranska
  6. 6. Signera
  7. 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla personuppgifterna för

registerhantering enligt PUL (personuppgiftslagen).

 

Avgifter:

Rutinärenden, enstaka tillfällen 200 kronor

Större omfattning 400 kronor