Ansök om förskola/fritidshem utifrån särskilda behov

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Barnets uppgifter
  • 2. Motivering och bilagor
  • 3. Försäkran
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst riktas till dig vars barn är i behov av extra tid i förskola eller fritids som särskilt stöd enligt skollagen. I vanliga fall får barnet barnomsorg under den tid du arbetar eller studerar. Det är barnets behov som avgör om du kan få barnomsorg utöver den tiden. Behovet kan vara att barnet behöver barnomsorgsplats på grund av familjens situation. Det kan också vara att barnet är i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Du hittar mer information på vår webbplats Ansök eller säg upp plats - Värnamo kommun (varnamo.se)

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. Du hittar mer information på vår webbplats kommun.varnamo.se/personuppgifter

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned