Felanmälan e-tjänster

  • 1. Problembeskrivning
  • 2. Kontaktuppgifter
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Upplever du problem med någon av våra e-tjänster?

Läs gärna våra vanliga frågor och svar på sidan Frågor och svar e-tjänster på kommun.varnamo.se. Där hittar du information om olika problem som kan uppstå vid användning av våra e-tjänster och vad du kan göra för att lösa dem.

 

Kvarstår problemet trots att du har följt råden som finns på sidan Frågor och svar e-tjänster?

Anmäl då felet via den här e-tjänsten. Om du önskar att få återkoppling kommer vi att återkomma så fort som möjligt efter att vi undersökt det potentiella problemet.

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information