Begär avregistrering av eldstäder / förbränningsanordning

Denna e-tjänst har 3 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Fastighet
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst riktar sig till dig som vill avregistrera din eldstad/förbränningsanordning.

 

Efter att vi har mottagit och registrerat din anmälan får inte eldstaden/förbränningsanordningen längre användas.

 

Du hittar mer information på vår webbplats Kaminer och eldstäder - Värnamo kommun (varnamo.se)

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar. Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Tillgänglig som PDF

Ladda ned