Anmälan föräldrautbildning Trygghetscirkeln

Denna e-tjänst har 2 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Skicka in

En kurs för en trygg relation med ditt barn

Att vara förälder kan vara en av de svåraste uppgifterna som finns. Alla föräldrar vill ge sina barn trygghet, men det är inte lätt att veta hur och ibland känner man sig inte så trygg själv. Trygghetscirkeln är en kurs som ger en grund för att du ska kunna bygga en trygg relation med ditt barn och vänder sig till dig som förälder till barn noll till sex år. Läs mer om Trygghetscirkeln och våra andra föräldrastödsprogram på Föräldrastödsprogram - Värnamo kommun (varnamo.se)

 

Kursstart 7 mars

Nästa kurs planeras starta den 7 mars och det finns åtta platser. Lämna din intresseanmälan här senast den 15 februari. Du kommer att få besked om du har fått plats senast den 22 februari.

 

Behöver ditt barn barnomsorg?

Har du barn som behöver barnomsorg under tiden du deltar i kursen har du möjlighet att lämna ditt barns uppgifter i e-tjänsten. Detta för att du ska kunna få ett intyg som du kan lämna till ditt barns förskola eller fritids.

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

 

Information