Ansökan om skola eller byte av skola

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Samtycke E-tjänst
  • 2. Elevens uppgifter
  • 3. Skola
  • 4. Signering
  • 5. Övrigt
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Här ansöker du om du har önskemål om skola eller vill byta skola. Du hittar mer information på sidan:

Val av skola, anvisad plats.

 

Vem kan använda e-tjänsten?

Du måste ha bank-id för att kunna använda e-tjänsten. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna ha bank-id. Vårdnadshavare två måste dessutom ha en e-postadress. Dit skickas ett meddelande med information om hur vårdnadshavare två ska göra för att signera ansökan.  

 

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du i stället fylla i ansökan på en blankett:

Blankett för ansökan om byte av eller önskemål om skola.

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Du hittar mer information om hur Värnamo kommun hanterar personuppgifter på: kommun.varnamo.se/personuppgifter.
 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned