Ansök om inrättande av avloppsanordning

Denna e-tjänst har 12 steg
 • 1. Personuppgifter
 • 2. Fastighetsägare
 • 3. Entreprenör
 • 4. Ansökan avser
 • 5. Skyddsavstånd
 • 6. Anläggning
 • 7. Efterbehandling
 • 8. Tillgänglighet
 • 9. Bilagor
 • 10. Förhandsgranska
 • 11. Signera
 • 12. Skicka in

Du som ska anlägga en enskild avloppsanläggning måste göra en ansökan/anmälan. För vissa känsliga områden kan dessutom särskilda skyddsåtgärder krävas.

 

Innan du påbörjar inrättande av avloppsanordning måste du ha erhållit ett tillstånd

 

Du måste ha bank-id för att kunna använda e-tjänsten.

 

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du istället fylla i blanketten:

Ansökan om inrättande av avloppsanordning.

 

 

Avgift tas ut för handläggning av den här ansökan

Avgifter och mer information om inrättande av enskild avloppsanläggning.

 

 

Information om förenklad delgivning

När samhällsbyggnadsförvaltningen skickar handlingar till dig som du ska ta del av (delges) sker det i normalfallet med förenklad delgivning. Ytterligare information kommer senare under handläggning.

 


Information om behandling av personuppgifter

Samhällsbyggnadsnämnden i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig, för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Ändamålet med behandlingen är att kunna pröva om den avloppslösning du ansökt om uppfyller kraven i 13 och 14 §§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

 

Dina personuppgifter lagras hos oss för evärdelig tid.

 

Vi fattar inte automatiserade beslut på de uppgifter du lämnar.

 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje land.

 

Kontakta oss

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller  begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten.

 

Hur du går till väga samt mer information och kontaktuppgifter hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned