Ansök om kostnadsberäkning för servisanslutning

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Anslutning
  • 3. Typ av anläggning
  • 4. Ombyggnad
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

I denna e-tjänst kan du be att få en kostnadsberäkning för anslutning till servisledningarna i Värnamo kommun.

 

Vid övriga frågor kontakta VA kundtjänst:

Tfn: 0370-37 74 98

E-post: kundtjanstVA@varnamo.se

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta

beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina

uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned