Intresseanmälan - bidrag för åtgärder mot surt grundvatten

  • 1. Sökande
  • 2. Vattentäkt
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

 För information kring bidraget, se separat bilaga.

 

Behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter. 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned