Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för reparation av kvalificerad teknisk utrustning

  • 1. Personuppgifter
  • 2. Behjälplig
  • 3. Fastigheten
  • 4. Reparationsobjekt
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

 

 

Här kan du istället fylla i en blankett

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned