Anmäl servisanslutning

Denna e-tjänst har 9 steg
  • 1. Fastighetsinformation
  • 2. Kontrollansvarig
  • 3. Rördimension, material och vattengång
  • 4. Typ av anläggning
  • 5. Bifoga karta
  • 6. Övrigt
  • 7. Information
  • 8. Signera
  • 9. Skicka in

Du som vill göra en anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet måste anmäla det till Värnamo kommun. Du får inte ta ut vatten vid eller efter förbindelsepunkt förrän teknik-och fritidsförvaltningen har satt upp permanent vattenmätare eller tillfällig så kallad byggvattenmätare.

 

Vad krävs för att göra en anmälan 

Du måste ha bank-id för att kunna använda e-tjänsten.

Till anmälan ska du bifoga nybyggnadskarta eller situationsplan som visar servisledningarnas läge.

Om du behöver en nybyggnadskarta beställer du det via e-tjänsten Beställ kartor, mätuppdrag. Mer information hittar du på Kartor - Värnamo kommun (varnamo.se)

 


Avgifter och mer information

Du hittar mer information om avgifter och vad som gäller för kommunalt vatten och avlopp på vår hemsida Kommunalt avlopp - Värnamo kommun (varnamo.se)

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta

beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned