Anmäl eller avanmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Åtgärd
  • 2. Sökande tillstånd
  • 3. Info
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Läs mer på vår webbplats om tobak och e-igaretter.

 

Information om förenklad delgivning

När samhällsbyggnadsförvaltningen skickar handlingar till dig som du ska ta del av (delges) sker det i normalfallet med förenklad delgivning. Ytterligare information kommer senare under handläggning. 

 

Mer information om kompostering hittar du på vår webbplats kommun.varnamo.se 

 

Information om behandling av personuppgifter
Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. 

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned