Ansökan bredbandsbidrag

  • 1. Hämta uppgifter
  • 2. Sökandes uppgifter
  • 3. Utbetalning
  • 4. Försäkran
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

Detta är en e-tjänst för ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber.

Privatpersoner och hushåll inom Värnamo kommun som anslutit bredband/fibernät till fastigheten kan söka bidraget. Ansökan ska ha inkommit senast tolv månader efter att anslutningen har gjorts.

För att kunna få bidrag måste kostnaden för fastighetens anslutning vara minst 10 000 kronor.

1. För fastigheter där anslutningskostnaden är 10 000-30 000 kronor är bidraget 50 procent av kostnaden som överstiger 10 000 kronor.

2. För fastigheter där anslutningskostnaden överstiger 30 000 kronor är bidraget 10 000 kronor.


Bidraget fördelas i den ordning som ansökningarna kommer in till kommunen.

 

Läs mer om vilka förutsättningar som krävs för att kunna ansöka om bredbandsbidrag kommun.varnamo.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/bostader/bredbandsbidrag.

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. Hur du går till väga hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

  • Personuppgiftsansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
  • Behandlingen är nödvändig för att utföra den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
  • Lagringstid: Dina personuppgifter lagras hos oss enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.

 

Ändamål med behandlingen

Ändamålen med denna behandling är att erbjuda utbildning och kunna bistå individen i kontakter med andra myndigheter.

 

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned