Ansök om bredbandsbidrag

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Hämta uppgifter
  • 2. Sökandes uppgifter
  • 3. Utbetalning
  • 4. Försäkran
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Denna e-tjänst riktar sig till privatpersoner och hushåll inom Värnamo kommun som anslutit bredband/fibernät till sin fastighet.

Läs mer om vilka förutsättningar som krävs för att kunna ansöka om bredbandsbidrag på vår webbplats kommun.varnamo.se/bygga-bo-miljo-och-trafik/bostader/bredbandsbidrag.

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned