Anmälan till Kulturskolan

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Övriga upplysningar
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Tack för att du ansöker till Värnamo Kulturskola. Innan du påbörjar din ansökan, kika gärna på vår webbsida för mer information om våra ämnen och utbud.

 

Upplever du några problem med e-tjänsten, skicka ett mail till kulturskolan@varnamo.se

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo Kulturskola, barn- och utbildningsnämnden i Värnamo kommun, behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig.

 

Vi behöver samla in dessa personuppgifter för att kunna behandla din ansökan till Värnamo Kulturskolas kurser. Dina personuppgifter kommer att behandlas internt i Värnamo kommun.

 

Dina personuppgifter lagras hos oss permanent.

Vi fattar inte automatiserade beslut baserade på de uppgifter du lämnar.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje land.

 

Kontakta oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. Hur du går till väga, samt mer information och kontaktuppgifter, hittar du på sidan

kommun.varnamo.se/personuppgifter

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick