Anmälan till Kulturskolan

  • 1. Sökande
  • 2. Övriga upplysningar
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Tack för att du ansöker till Värnamo Kulturskola. Innan du påbörjar din ansökan, kika gärna på vår webbsida för mer information om våra ämnen och utbud.

 

Upplever du några problem med e-tjänsten, skicka ett mail till kulturskolan@varnamo.se.

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Du hittar mer information om hur Värnamo kommun hanterar personuppgifter på: kommun.varnamo.se/personuppgifter.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick