Ansök om specialkost i Värnamo kommun

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Ansökan gäller
  • 3. Korrekta uppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

Det är du som vårdnadshavare som ansöker om specialkost för ditt barn upp till att barnet blir 18 år. Du behöver ha BankID för att genomföra ansökan.
 

Om barnet inte har behov av specialkost eller annan mat längre kan vårdnadshavare avanmäla den via denna e-tjänst. Välj då alternativet avanmälan i e-tjänsten.

 

Alla kommunala förskolor och skolor omfattas av e-tjänsten. Om ditt barn går på en fristående förskola eller intraprenad får du själv ta kontakt med förskolan.

 

Du hittar mer information på Mat i förskola, skola - Värnamo kommun (kommun.varnamo.se)

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning. Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Om du inte har tillgång till BankID kan du ladda ner blanketten. Du hittar den under Information på sidan.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned