Ansökan - insatser enligt LSS

Denna e-tjänst har 7 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Anmälarens personuppgifter
  • 3. Insats
  • 4. Omfattning
  • 5. Samtycke
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Här ansöker du om insatser enligt 9 § LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du hittar mer information samt kontaktuppgifter till biståndshandläggare på sidan LSS och LASS, stöd och service.

 

Vem kan använda e-tjänsten?

Du måste ha bank-id för att kunna använda e-tjänsten. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna ha bank-id. Vårdnadshavare två kommer att få e-post med information om hur man signerar när ansökan är inskickad.

 

Även du som är god man, förvaltare, ombud kan använda e-tjänsten.

 

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du i stället fylla i ansökan på en blankett:

Blankett för ansökan om insatser enligt LSS.

  

 

Information om personuppgiftsbehandling

Dina personuppgifter kommer att registreras i omsorgsförvaltningens datasystem. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas kan du begära det skriftligt:

Värnamo kommun

Omsorgsförvaltningen

331 83 Värnamo.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned