Ansök om installation av värmepumpsanläggning

Denna e-tjänst har 8 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Installatör
  • 3. Tekniska uppgifter
  • 4. Bifoga
  • 5. Slutför
  • 6. Förhandsgranska
  • 7. Signera
  • 8. Skicka in

Denna e-tjänst riktar sig till dig som ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur berg, jord, ytvatten eller grundvatten. Anmälan ska lämnas in i god tid innan installationen ska påbörjas.

 

Du hittar mer information på vår webbplats Värmepump - Värnamo kommun (varnamo.se)

 

 

Information om förenklad delgivning

När samhällsbyggnadsförvaltningen skickar handlingar till dig som du ska ta del av (delges) sker det i normalfallet med förenklad delgivning. Ytterligare information kommer senare under handläggning.

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned