Ansök om bidrag till dagliga resor mellan bostad-hållplats

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Namn och adress
  • 2. Utbildning/färdväg
  • 3. Bekräfta
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

E-tjänsten riktar sig till dig som vill ansöka om bidrag för resor mellan bostad och hållplats för att eleven ska kunna ta sig till gymnasiet.


OBS! För att ansöka om bidrag måste det vara minst 6 km enkel resa till angiven hållplats från bostaden. 

 

Du hittar mer information på vår webbplats Resor för gymnasieelever

 

 
Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned