Ansök om bidrag till dagliga resor mellan bostad-hållplats

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Namn och adress
  • 2. Utbildning/färdväg
  • 3. Bekräfta
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Ansökan avser resor mellan bostad och hållplats.


OBS! För att ansöka om bidrag måste det vara minst 6 km enkel resa till angiven hållplats från bostaden. 

 

 

Information om bidrag till dagliga resor mellan bostad och hållplats

 

Förutsättning: För elev som är berättigad till färdbevis utgår dessutom kontant ersättning mellan bostad och hållplats om avståndet mellan

bostad och hållplats uppgår till minst 6 km. Finns flera elever i samma familj förutsätts samåkning vid resa med bil.

 

Åldersgräns: T o m vårterminen det år den studerande fyller 20 år.

 

Ansökan: Ansökan ska lämnas för varje nytt läsår, senast under september månad.

 

Körjournaler: Ifyllda körjournaler lämnas till barnoch utbildningsförvaltningen månaden efter varje avslutad termin.

Utbetalning: Bidrag utbetalas en (1) gång per termin till myndig elev eller till förälder för omyndig elev.

 

Bidrag till resor mellan bostadhållplats kan ej kombineras med inackordringsstöd.

 
Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned