Lämna klagomål på boendemiljö

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Personuppgifter
  • 2. Klagomålsunderlag
  • 3. Kontaktuppgifter till störningsmakare
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Skicka in

Om du upplever problem eller störning i din boendemiljö kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen. Men det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar eller ansvarar för störningen så att den får möjlighet att åtgärda problemet.

 

Om problemet kvarstår efter att du pratat med den som orsakat störningen kan du anmäla detta med hjälp av formuläret nedan.

  

 

För mer information läs på vår hemsida om Klagomål på boendemiljön - Värnamo kommun (varnamo.se)

 

Information om förenklad delgivning

När samhällsbyggnadsförvaltningen skickar handlingar till dig som du ska ta del av (delges) sker det i normalfallet med förenklad delgivning. Ytterligare information kommer senare under handläggning.

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information