Lämna klagomål på boendemiljö

Denna e-tjänst har 5 steg
 • 1. Personuppgifter
 • 2. Klagomålsunderlag
 • 3. Kontaktuppgifter till störningsmakare
 • 4. Förhandsgranska
 • 5. Skicka in

Om du upplever problem eller störning i din boendemiljö kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen. Men det är viktigt att du först kontaktar den som orsakar eller ansvarar för störningen så att den får möjlighet att åtgärda problemet.

 

Om problemet kvarstår efter att du pratat med den som orsakat störningen kan du anmäla detta med hjälp av formuläret nedan.

Du kan även göra en anmälan genom att fylla i en blankett.

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger klagomålsärenden som gäller störning eller olägenhet. En störning som kan påverka människors hälsa och som pågår ofta räknas i lagens mening som en så kallad olägenhet.

 

Följande problem handläggs inte av samhällsbyggnadsförvaltningen:

 • Lösspringande katter och kaniner (bedöms inte vara olägenhet enligt miljöbalkens definition).
 • Vilda djur som till exempel kråkor och duvor - kontakta din fastighetsägare.
 • Röklukt från grannar som röker på balkongen eller på lukt i utrymmen som du inte bor i, exempelvis källare, trapphus och förråd.
 • Slitage, boendestandad och frågor om ersättning eller nedsättning av hyran - kontakta hyresgästföreningen eller hyresnämnden.
 • Klagomål på störningar som är tillfälliga eller som har upphört.
 • Klagomål som skickas in innan en planerad flytt.

 

Information om förenklad delgivning

När samhällsbyggnadsförvaltningen skickar handlingar till dig som du ska ta del av (delges) sker det i normalfallet med förenklad delgivning. Ytterligare information kommer senare under handläggning.

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. De uppgifter du har lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets handläggning.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar.

Du hittar mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information