Bokning av padelbana i Bor - Dagtid

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Bokning
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

 

Boka Padel 60 min                                                                                                    

Padelbanan i Bor drivs och ägs av Värnamo kommun.

För att vara säker på att padelbanan är ledig när du vill spela, bokar du den via den här e-tjänsten.

 

Bokningsinformation

  • Du får max boka en timme/dag.
  • Bokning av padelbanan är gratis.
  • Ta med eget rack och boll.
  • Nya tider släpps sju dagar i förväg vid midnatt.

 

Avbokning

För att avboka din tid loggar du in på Mina sidor på kommun.varnamo.se.

Du hittar avboka-knappen under "mina bokningar".

 

Vid frågor om padelbanan eller vid bokning av event kontaktar du kommunens kontaktcenter.

Telefon: 0370-37 70 00

E-post: kontaktcenter@varnamo.se

 

Information om behandling av personuppgifter

Tekniska utskottet i Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

 

Ändamålen med denna behandling är bokning av padelbanan i Bor. Behandlingen görs med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse, och vi behöver samla in dina personuppgifter för att administrativt kunna handlägga din bokning.

 

Dina personuppgifter lagras hos oss i 2 år.

 

Vi fattar inte automatiserade beslut baserade på de uppgifter du lämnar.

 

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje land.

 

Kontakta oss
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också begära att vi begränsar behandlingen eller göra invändningar till Integritetsmyndigheten. Hur du går till väga, samt mer information och kontaktuppgifter, hittar du på sidan kommun.varnamo.se/personuppgifter
 

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

Platser