Ansökan om skolskjuts för grundskolan vid växelvis boende

  • 1. Personuppgifter
  • 2. Vårdnadshavare 1
  • 3. Vårdnadshavare 2
  • 4. Signering
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Signera
  • 7. Skicka in

Denna e-tjänst har 7 steg

Elever som går på gymnasiet har inte rätt till skolskjuts på samma sätt som i elever i grundskolan. Gymnasieelever erbjuds resebidrag till skolresor, om vägen till skolan är längre än 6 km och att de är folkbokförda utanför Värnamo stad.

Elever på gymnasiet kan ej ansöka om skolskjuts vid växelvist boende.

 

Skolskjuts vid växelvis boende förutsätter

- att barnet vistas lika mycket tid hos båda vårdnadshavarna
- att barnet väljer undervisning vid anvisad skola utifrån någon av vårdnadshavarnas

  adress
- att båda vårdnadshavarna bor i Värnamo kommun
- att skolskjutsreglerna i övrigt är uppfyllda, t ex avståndsgränser för rätt till skolskjuts

 

Båda vårdnadshavarna behöver signera ärendet för att ansökan ska skickas in.

 

Information om behandling av personuppgifter

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen.

Du hittar mer information om hur Värnamo kommun hanterar personuppgifter på: kommun.varnamo.se/personuppgifter.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned