1. Säljare bostad
  2. Om fastigheten
  3. Nya ägaren
  4. Förhandsgranska
  5. Skicka in
Ägarbyte på fastighet
Uppgifter om säljaren av fastigheten
Ange typ av fastighet
Uppgifter om nya ägaren/ägarna
Har du kommunalt vatten?
Tänk på att en avläsning av vattenmätaren i så fall måste göras innan ägarbytet går igenom. Du kan antingen ringa eller mejla in avläsningen till VA-kundtjänst:

Tfn: 0370-37 74 98
E-post: kundtjanstVA@varnamo.se